Album flora costa blanca 1
Dit eerste album laat wilde planten zien aan de Costa Blanca.  Langs de kust, maar meest in het binnenland.
This first album shows some wild plants at the Costa Blanca, along the coast, but most in the inland.
Dieses Album zeigt einige Wildpflanzen an der Costa Blanca, längs der Küste, aber meist im Inland